De ce ne-ati alege ? 

Pentru ca serviciile de consultanta oferite au la baza solutii simple si inovatoare ce asigura succesul programelor/proiectelor de investitii ambitioase la care aspira clientii nostri.

SERVICII

Ų  Servicii in domeniul achizitiilor publice

Autoritati Contractante

-      Asistenta tehnica si consultanta pentru Autoritati Contractante, incepand de la faza de programare (stabilirea programului anual al achizitiilor publice) si pana la semnarea contractelor urmare derularii unor proceduri de achizitie publica si incheierea actelor aditionale necesare;

Ofertanti

-      Asistenta tehnica si consultanta pentru identificarea unor proceduri de achizitii pe domenii definite de Beneficiarul client privat;

-      Asistenta tehnica si consultanta pe parcursul derularii procedurii de atribuire, astfel:

-      Analizarea documentelor publicate de Autoritatea Contractanta in vederea formularii de clarificari privind Documentatia de Atribuire, Anuntul de Participare / Invitatia de participare si orice alt act referitor la procedurile de achizitie publica emis de Autoritatea Contractanta;

-          Formularea de contestatii la actele emise de Autoritatea Contractanta;

-          Reprezentarea Beneficiarului la sedintele organizate de institutiile abilitate in vederea solutionarii contestatiilor depuse;

-          Asistenta tehnica pentru intocmirea raspunsurilor la solicitarile de clarificari transmise de Autoritatea Contractanta pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor;

-         Asistenta tehnica si consultanta in ceea ce priveste intocmirea ofertelor pentru participarea la proceduri de achizitie, dupa cum urmeaza:

-          Analiza documentelor publicate de autoritatea contractanta si acordarea de consultanta Beneficiarului, in vederea stabilirii oportunitatii si a modalitatii de participare la procedurile de achizitie publica;

-          Pregatirea si/sau verificarea documentelor privind calificarea;

-          Pregatirea si/sau verificarea propunerilor tehnice si financiare.

 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”


Titlul proiectului: “Utilizarea internetului si serviciilor conexe in activitatile
societatii Alphaconsult&Engineering”

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională


“Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de
Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro“Continutul acestui material nu reprezinta īn mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romāniei”


 
Sus